Slovenščina English Hrvatsko Italiano
DomovO NasApartmajiSlikeKontakt
Naslov_strani

Relikvijar

Najstarejše najdbe lončenine iz Neolitika kažejo na nastanek naselbin za časa zgodnjega Paleolitika, Pag pa je bil poseljen z ilirskim plemenom Liburn v bronasti dobi. Ostanki njihovih naselbin so še danes vidni na hribih okoli mesta Novalja, ostanki železne dobe pa so najdeni na pokopališčih ob naseljih. V 1. stoletju pred Kristusom je Liburnijo zavzel Rim. Naselbina Cissa je postala center otoka. Ohranjen je tudi kilometer dolg akvadukt (Talijanova buža), ki je vbočen v skalo in povezuje Novaljo s pristaniščem. V antičnem času je bila center romanja Novalja, kar pričajo tri bazilike zgrajene v tistem času. Med dobo preseljevanja je bila Novalja večkrat prizorišče uničujočih napadov nanjo, kar pričajo najdbe iz tega obdobja, ki so razstavljene poleg mestne bazilike. V arheološki zbirki ˝Stomorica˝pa najdemo delce cerkvenega pohištva. Hrvati so s prihodom na Pag v 7. stoletju ustvarili svojo državo. Cissa je postala pomemben in vpliven center, saj so se zanjo v 11. in 12. stoletju bojevale okrožne občine in pomembne družine. Otok je bil razdeljen na dva dela: Novaljo in zahodni del otoka je hrvaški kralj Petar Krešimir IV. podaril občini Rab, ostali del otoka pa je pripadal občini Zadar. Med 12. in 14. stoletjem so bila dalmatinska mesta prizorišča vojne med Beneško republiko in hrvaško – madžarskimi vladarji. Leta 1203 je bila Cissa popolnoma porušena. Benetke so vladale veliki večini otoka od začetka 15. stoletja. Imele so sodno in vojaško avtoriteto. Iz tega obdobja je Novalja omenjena kot majhna naselbina, kateri je vladal vojvoda občine Rab. Takrat je bilo zgrajenih tudi nekaj manjših cerkva (votive) v Metajni, Stari Novalji in okolišu.

Vodovod

V poznem 18. stoletju je Napoleon ukinil Beneško republiko, od leta 1797 do 1805 pa je Pag postal del avstrijske države. Avstrijo je kasneje porazila Francija, ki se je obdržala na oblasti naslednjih deset let. Leta 1815 je otok spet pripadal avstro – ogrski in dalmatinsko kraljestvo je tako vladalo na tem ozemlju do leta 1918. 1848 leta se je na hrvaškem začelo narodno prebujanje in javna uporaba hrvaškega jezika v šolah, čemu pa se je spiralo italijansko usmerjeno prebivalstvo in veleposestniki. Sovraštvo je trajalo do začetka 1. svetovne vojne. Avstrijski Lloyd je vzpostavil ladijske poti in začetek gradnje pristanišča v Novalji.

Stara Novalja

Po koncu 1. svetovne vojne je Dalmacija prišla pod Jugoslavijo. Med 2. svetovno vojno je postal Pag del samostojne Hrvaške pod italijansko vojsko, katera je bila še vedno prisotna na otoku. Po kapitulaciji Italije so otok zavzeli Nemci in ustaši. Po letu 1945 je otok pripadal republiki Hrvaški, ki je bila del Socialistične federative republike Jugoslavije. Samostojna republika Hrvaška pa je bila ustanovljena leta 1990/1991.